Beitrag lesen/News details

Buchprojekt "Einführung in die islamische Philosophie/A book project: "Introduction to the philosophy of islam"

von Anna E. Lukasik-Fisch M.A.

Mitte mai erscheint ein Buchprojekt mit meinen Illustrationen, "Einführung in die islamische Philosophie" von PD Dr. Hamid Reza Yousefi, herausgegeben von UTB-Arbeitsgemeinschaft der Verlage.
Mein illustratorischer Beitrag sind Kapitel-Aufmacher mit Portraitzeichnungen der Philosophen und eine metaphorische Zeichnung "Schule von Esfehan". Weitere Details hier.

Publikationsdetails:
"Einführung in die islamische Philosophie"
PD Dr. Hamid Reza Yousefi
240 Seiten
UTB-Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
ISBN: 9783825240820

A new book with my illustrations, "Introduction to the philosophy of islam" by PD Dr. Hamid Reza Yousefi, will be released by UTB-cooperation of publishing houses in the middle of may. My part of the project have been philosopher portraits as chapter vintages and a metaphorical drawing "School of Esfehan". More info here

Info:
"Introduction to the philosophy of islam"
PD Dr. Hamid Reza Yousefi
240 Pages
UTB-cooperation of publishing houses
ISBN: 9783825240820

W połowie maja ukaże się nowa książka popularnonaukowa z moimi ilustracjami. Jest to "Wprowadzenie do filozofii islamu" autorstwa Dr. Fil. Hamida Rezy Yousefiego wydana przez zespół wydawnictw UTB. Moim udziałem w projekcie było stworzenie portretów filozofów na winiety rozdziałów oraz ilustracja metaforyczna "Szkoła z Esfehanu". Dalsze szczegóły tutaj

Dane książki:
"Wprowadzenie do filozofii islamu""
PD Dr. Hamid Reza Yousefi
240 Pages
UTB-wspólnota wydawnicza
ISBN: 9783825240820

Anna E. Łukasik-Fisch

Zurück